Crisoles de porcelana

Crisoles vitrificados sin tapa según norma DIN 12904.

CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN, CRISOLES, CRISTALIZADORES DE PORCELANA